Herzenskalt

Herzenskalt ass den Ufank vun enger Rei, mir wäerten nach villes vum Marnie, dëser taffer Polizistin liesen. Ech sinn op jidde Fall gespaant, wéi et privat mat dëser Ermëttlerin virugeet, d'Niewegeschicht mat sengem Pflegebrudder ass et definitif derwäert, ech géif mir souguer wënschen, dass dës Geschicht an engem eegene Band thematiséiert gëtt. Potenzial ass dofir … Herzenskalt weiterlesen