Ich bin die Nacht

Ich bin die Nacht ass deen éischten Deel vun enger Bicherrei, d'Geschicht vum Francis Ackermann, engem Serienkiller huet mech esou gefesselt, dass ech déi aner Deeler och liese wëll. Niewt dësem brutalen, an awer interessantene Protagonist, spillt och de Marcus eng grouss Roll am Buch. De Lieser weess laang net, wat säin Handlungsstrang mam Recht … Ich bin die Nacht weiterlesen